Фондация Costa

Вярваме, че образованието е първата стъпка към по-добър живот и се стремим да подобрим училищата в най-бедните общности, в които се отглежда кафе.

Подпомагаме развитието на децата в районите за производство на зелено кафе.

imageЗнаем, че фермерите, които отглеждат кафе, са съществена част от нашия бизнес - не бихме могли да продължим да вдъхновяваме света да обича страхотно кафе без тях! 

Много от фермите за производството на зелено кафе са разположени в отдалечени селски райони в някои от най-бедните страни в света, а децата от тези общности често имат ограничен достъп до образование или такъв изобщо липсва.

Фондация Costa* е създадена през 2006 г., с визията да подпомогне изкореняването на бедността в районите, отглеждащи кафе. Чрез фондацията ние се борим всеки ден да променяме житейската история на децата, като изграждаме училища, които дават възможност да получат безопасно и качествено образование.

icon

Създадени са над 1000 работни места за учители, асистенти, администратори, готвачи и общ персонал

image10 различни държави от географския пояс, в който се отглежда кафе, се възползват от училищния проект на Фондация Costa, включително Колумбия, Уганда и Виетнам. 

Фондацията подпомага тези общности, без да очаква нищо в замяна, което често означава, че помагаме на фермери в райони, от които не сме в състояние да купим суровини.

Тези постижения са възможни само благодарение на ентусиазма и отдадеността на нашите екипи да набират средства за Фондация Costa и постоянната щедрост на нашите клиенти и доставчици.

Нашата цел е да съберем 20 млн. паунда за Фондация Costa до 2021 г. и да финансираме 100 училища до 2020 г

Costa Foundation - *Registered charity no. 1147400 In Scotland, SCO43414