Политика за поверителност

Януари 2023

Тази Политика за поверителност обяснява какви лични данни се събират на този уебсайт, от кого се събират и как се използват. Това Известие също така обяснява какви права имате върху вашите лични данни и как можете да използвате тези права.

Раздел 1: Кое дружество е администратор?

За ваша информация, aдминистраторите са описани подробно по-долу. Данните за контакт за всяко лице са описани подробно в раздел 3.

Costa Ltd

Този уебсайт се управлява от името на Coca-Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria AD от Costa Ltd. Costa Ltd носи отговорност за бисквитките и подобни технологии. Пълната информация е в Политиката за бисквитки и включва подробности за това как да коригирате настройките на браузъра си, за да приемете или отхвърлите бисквитки. Допълнителна информация за това как Costa Ltd обработва лични данни е посочена в неговата Политика за поверителност, която можете да намерите тук: Costa Ltd Политика за поверителност.

Кока-Кола ХБК България АД (CCHBC) – За професионална употреба

CCHBC носи отговорност за всички лични данни, събрани и обработени чрез този уебсайт от бизнес клиентите и свързани потребители, по отношение на промоции. Тези лични данни ще бъдат управлявани в съответствие с Политиката за поверителност на CCHBC, която можете да намерите тук: https://bg.coca-colahellenic.com/bg/privacy-notice

Имате право да възразите срещу част от обработката, която извършва всяко дружество. Повече информация за вашите права и как да ги упражнявате е посочена в съответните политики за поверителност.

Раздел 2: Обобщение на това как се използват вашите данни и вашите права

Вашите данни могат да бъдат използвани за подобряване на продукти и услуги, включително за маркетинг, проучвания, обратна връзка и запитвания, както и за целите на безопасността и сигурността. Те също така ще се използват за спазване на закони и разпоредби и данни за предотвратяване и разкриване на престъпления, като измами.

Когато дадете съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете също така да се свържете с Costa Ltd или CCHBC, за да упражните всякакви други права върху данните, като например получаване на копие от вашите данни, коригиране, изтриване или ограничаване на начина на използване на вашите данни.

Имате право да възразите срещу част от обработката, която извършва всяко лице. За повече информация относно вашите права и как да ги упражните, моля, вижте Политиките за поверителност, към които има връзка в раздел 1.

Раздел 3: Данни за контакт

Кока-Кола ХБК България АД (CCHBC) – За професионална употреба

Ако имате някакви коментари, свързани с използването на вашите лични данни от наша страна, моля, свържете се с нас на следния имейл адрес: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

За да упражните официално правата си във връзка с вашите лични данни, обработвани от CCHBC, моля, изпратете заявка чрез следната връзка: Уеб формуляр.

Costa Ltd

За повече подробности относно използването на бисквитки на този сайт, моля, вижте Политиката за бисквитки или ако имате други общи въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с costadpo@costacoffee.com.

Тази Политика за поверителност може да се променя или актуализира от време на време. Всички промени ще бъдат съобщени по подходящ начин – например чрез актуализиране на този уебсайт или, когато се изисква по закон, чрез активно информиране за промените.