УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПОСЛЕДНА РЕВИЗИЯ: януари 2023 г

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ.

1. Кои сме ние и как да се свържете с нас

Този URL адрес на уебсайта; bg.costacoffee.com („Сайтът“) е собственост на Costa Limited, компания, регистрирана в Англия и Уелс под фирмен номер 01270695, чийто седалище е 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR, с ДДС номер GB 310031975.

Сайтът се управлява в България от Coca-Cola Hellenic Bottling Company България АД и Coffee Life Limited (наричани по-долу „ние“, „нас“ и „наши“).
Когато говорим за „вие“ или „ваш“, имаме предвид вас, лицето, което осъществява достъп или използва сайта.

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД е дружество, регистрирано в България под фирмен номер фирмен номер 131032463, чийто седалище е ул. Рачо Петков Казанджията 8, 1766 София, България.

Можете да се свържете с нас, като използвате една от опциите по-долу:
· Можете да ни изпратите имейл на следния линк: bg.costacoffee.com/contact
· Можете да ни се обадите на: 0800 12345

2. Приемане на тези условия за ползване

Всеки път, когато използвате нашия сайт, вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и че сте съгласни да ги спазвате. Ако не сте съгласни с тези условия, тогава не трябва да използвате нашия сайт. Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези условия за бъдещи справки.

3. Има и други условия, които може да се отнасят за вас

Тези условия за ползване се отнасят до следните допълнителни правила, които също се отнасят за използването на нашия сайт от ваша страна:

  • Нашата политика за поверителност

  • Нашата политика за бисквитки

4. Възможно е да направим промени в тези условия

Ние можем да променяме тези условия от време на време. Моля, посещавайте тази страница периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени всеки път, когато посещавате сайта. Можете да определите кога последно сме променили тези условия за ползване, като се позовавате на датата „ПОСЛЕДНА РЕВИЗИЯ“ по-горе. Вие потвърждавате и се съгласявате всеки път, когато посещавате нашия сайт, да осъществявате достъп и да използвате нашия сайт в съответствие с текущата към момента версия на условията за ползване.

5. Възможно е да правим промени в нашия сайт

Ние може да актуализираме и да правим промени в нашия сайт от време на време, за да отразим промените в нашите продукти и да предоставим възможно най-доброто изживяване на нашите потребители с подходящо съдържание. Вие потвърждавате и се съгласявате, че формата и естеството на съдържанието на нашия сайт може да се променят без предизвестие. Ако продължите да използвате нашия сайт след каквито и да било промени в тези условия за ползване, това ще се счита за приемане на тези промени. Въпреки че полагаме разумни усилия, за да актуализираме информацията на нашия сайт, ние не правим заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия сайт е точно, пълно или актуално в момента, в който използвате нашия сайт.

6. Можем да спрем или оттеглим нашия сайт

6.1 Сайтът се предоставя безплатно. Ние не гарантираме, че нашият сайт или каквото и да е съдържание в него винаги ще бъде достъпно или без прекъсване. Достъпът до сайта е разрешен временно. Можем да спрем, оттеглим или ограничим достъпността на целия или част от нашия сайт по бизнес и оперативни причини. Няма да носим отговорност пред вас, ако поради някаква причина сайтът е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период.

6.2 Вие носите отговорност за извършването на всички необходими действия, за да имате достъп до сайта. Вие също носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до сайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези условия и че ги спазват, и вие носите отговорност в случай на тяхното злонамерено поведение.

6.3 Сайтът и съдържанието в него се предоставят само за обща информация. Те не са предназначени да представляват съвет, на който трябва да разчитате.

7. Как можете да използвате материалите на нашия сайт

7.1 Ние сме собственик или лицензополучател на всички права върху интелектуалната собственост в нашия сайт, както и в съдържанието и материалите, публикувани на него. Тези материали са защитени от законите и договорите за интелектуална собственост по целия свят. Всички подобни права са запазени.

7.2 Трябва да приемете, че авторските права съществуват във всичко, което виждате или четете на нашия сайт. Освен както е посочено в тези условия, имате право да преглеждате и използвате изображенията и съдържанието, налични на нашия сайт, само за ваша лична, некомерсиална употреба. Не трябва да копирате, възпроизвеждате, публикувате повторно, качвате, публикувате повторно, модифицирате, прехвърляте или разпространявате или използвате по какъвто и да е начин изображения или съдържание на нашия сайт за търговски цели, без да получите лиценз за това от нас или нашите лицензодатели. Всяко неразрешено използване на изображения и съдържание може да наруши законите за интелектуална собственост и законите за поверителност, както и комуникационните разпоредби и закони. Ние не поемаме никакъв ангажимент, че използването на материали, показани на нашия сайт, няма да наруши правата на трети страни.

7.3 Моля, имайте предвид, че неупълномощеното използване на сайта или каквото и да е съдържание на сайта (включително без ограничение всеки софтуер, предоставен чрез сайта) може в определени юрисдикции да доведе до парични щети и други граждански и наказателни санкции, включително, без ограничение, за нарушаване на авторски права.

7.4 Всички комуникации или материали, които ни изпратите чрез сайта по електронна поща или по друг начин, ще бъдат третирани като несобствени и неповерителни. Ние сме свободни да публикуваме, показваме, публикуваме, разпространяваме и използваме по друг начин всякакви идеи, предложения, концепции, проекти, ноу-хау и друга информация, съдържаща се в такива съобщения или материали за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство, реклама и маркетинг на нас и нашите продукти.

8. Генерирано от потребителите съдържание

8.1 Възможно е да включим функции на нашия сайт, които ви позволяват да споделяте вашето съдържание с нас и други потребители на нашия сайт. Чрез споделяне на съдържание чрез сайта, вашето съдържание може да стане публично достъпно.

8.2 За цялото съдържание, което споделяте чрез нашия сайт, вие се съгласявате, че имате всички необходими права, за да предоставите тези лицензи, и че това съдържание е в съответствие с всички приложими закони, правила и разпоредби и не нарушава или по друг начин нарушава авторското право, търговската марка , търговска тайна, поверителност или друга интелектуална собственост или други права на трета страна и освен това не съдържа вируси и друг зловреден софтуер.

8.3 Моля, обърнете внимание, че ние не искаме и не насърчаваме изпращането на съдържание, съдържащо идеи или предложения, свързани с нашия сайт, нашия бизнес или бизнеса на нашите свързани лица. Ако ни изпратите някакви идеи или предложения, независимо от темата, ние и нашите свързани лица няма да имаме задължения по отношение на такива идеи или предложения и можем да ги използваме за каквито и да е цели.

9. Приемливо използване на нашия сайт и правила за поведение

9.1 Можете да използвате нашия сайт само за законни цели. Не трябва:
9.1.1 да използвате сайта по начин, който нарушава тези условия или който и да е приложим местен, национален или международен закон или наредба;
9.1.2 да извършите каквото и да е действие или нещо, което може да повреди, наруши или по друг начин да попречи на работата на сайта или на всяко оборудване, мрежа или софтуер, използвани при работата на сайта;
9.1.3 злоупотреба със сайта или съзнателно въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби, шпионски софтуер, друг компютърен код, файл или програма, която е вредна или инвазивна или има за цел да повреди или отвлече работата на, или да наблюдава използването на всеки хардуер , софтуер или оборудване;
9.1.4 опит за получаване на неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашия сайт, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт;
9.1.5 атакувате сайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга;
9.1.6 ограничаване или възпрепятстване на което и да е лице да използва нашия сайт (включително чрез хакване или обезобразяване на която и да е част от нашия сайт);
9.1.7 да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или по друг начин да използвате за търговски цели всяка част от, използване или достъп до нашия сайт;
9.1.8 да модифицирате, адаптирате, превеждате, извършвате обратно инженерство, декомпилирате или разглобявате която и да е част от нашия сайт, освен ако не е изрично разрешено от приложимото законодателство;
9.1.9 премахване на известия за авторски права, търговски марки или други права на собственост от нашия сайт или от материали, произхождащи от нашия сайт;
9.1.10 рамкиране или отразяване на която и да е част от нашия сайт без нашето изрично предварително писмено съгласие;
9.1.11 създаваме база данни чрез систематично изтегляне и съхраняване на цялото или всяко съдържание, достъпно на нашия сайт;
9.1.12 да използвате всеки робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайтове или друго ръчно или автоматично устройство за извличане, индексиране, „скрейпване“, „извличане на данни“ или по какъвто и да е начин да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представяне на нашия Сайт, без нашето изрично предварително писмено съгласие;
9.1.13 да публикува непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или инвестиционни възможности, или всяка друга форма на привличане; или
9.1.14 да публикува всяка съществена непублична информация за лице или компания без съответното разрешение за това;

9.2 Освен това, когато използвате нашия сайт и/или споделяте съдържание с нас, ви е забранено да публикувате съдържание, което:
9.2.1 е клевета за всяко лице;
9.2.2 е неприлично, обидно, насаждащо омраза или подстрекателство;
9.2.3 тормози, обижда, сплашва или унижава което и да е лице;
9.2.4 популяризира сексуално явен материал;
9.2.5 насърчава насилието;
9.2.6 насърчава дискриминацията въз основа (без ограничение) на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;
9.2.7 нарушава права на трети страни, включително (но не само) авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни, права на публичност, права на поверителност и морални права;
9.2.8 насърчава или насърчава тероризма или каквато и да е незаконна дейност или антисоциално поведение;
9.2.9 заплашва, малтретира, тормози, разстройва или тревожи което и да е лице;
9.2.10 е невярно, подвеждащо или има вероятност да заблуди някое лице;
9.2.11 се представя за което и да е лице или представя погрешно вашата самоличност или връзка с което и да е лице;
9.2.12 съдържа нечии лични данни или поверителна информация, свързана с други хора;
9.2.13 съдържа каквато и да е реклама или популяризира услуги или уеб връзки към други сайтове; или
9.2.14 насърчава политически дневен ред.

9.3 Можем да докладваме за всяко подобно нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим изцяло на тези органи или на съдебно разпореждане, което изисква или ни нарежда да разкрием вашата самоличност. Запазваме си правото да коригираме и премахваме всяко съдържание или материали или да анулираме всякакви връзки по всяко време, когато сметнем за добре.

9.4 Въпреки че може да наблюдаваме и коригираме съдържанието или материалите, изпратени чрез нашия сайт, ние не сме задължени да го правим и не поемаме никаква отговорност за каквото и да било, съдържащо се в генерирано от потребителите съдържание, включително (но не само) всяка грешка, клевета , пропуск, лъжа, нецензурност, ругатни, дискриминация или неточност.

9.5 Ние не гарантираме, че сайтът ще бъде напълно защитен или без бъгове или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до сайта и ви препоръчваме да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

10. Как можем да използваме вашите лични данни

10.1 Ние ще използваме вашите лични данни само както е посочено в нашата Политика за поверителност.

10.2 Използването на нашия сайт от непълнолетни лица е възможно след деклариране на тяхното съгласие с тези условия за ползване. С декларирането на това съгласие непълнолетният декларира и съгласието на своите родители или настойници. В случаите на използване на нашия Сайт от лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с условията за ползване се прави от родител или настойник на същото.

11. Ние не носим отговорност за съдържанието на трети страни и уебсайтовете, към които препращаме

11.1 Въпреки че полагаме разумни усилия за актуализиране на информацията на нашия сайт, ние няма да правим заявления, гаранции, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на трети страни на нашия сайт е точно, пълно или актуално, освен когато имаме изрични знание за съдържание на трети страни на нашия сайт, което нарушава правата на трети страни на други лица.

11.2 Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за ваша информация. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, сигурността или практиките на тези сайтове на трети страни. Тези връзки ви се предоставят само за удобство и включването им не означава надеждност или одобрение от наша страна на съдържанието на сайтове на трети страни. Използването на сайтове и ресурси на трети страни е на ваш собствен риск.

11.3 Нашето съдържание може да се хоства в YouTube или други социални медийни платформи. Тези социални медийни платформи работят със собствен набор от условия за използване и политика за поверителност, които са отделни от нашите. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, сигурността или практиките на YouTube или други социални медийни платформи.

12. Ограничение на отговорността

12.1 Нищо в тези условия не изключва или ограничава нашата отговорност за:
12.1.1 смърт или телесна повреда, причинени от наша небрежност;
12.1.2 измама или измамно погрешно представяне; и
12.1.3 всеки въпрос, по отношение на който би било незаконно за нас да изключим или ограничим нашата отговорност.

12.2 Нищо в тези условия не засяга вашите законови права. Съвет относно вашите законови права можете да получите от вашето местно Бюро за граждански съвети или Служба за търговски стандарти.

12.3 Вие се съгласявате да не използвате сайта или каквото и да е съдържание на сайта за каквито и да е търговски или бизнес цели и ние не носим отговорност към вас за пропуснати ползи, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност.

12.4 Нашата пълна отговорност към вас за всякакви загуби или щети, произтичащи от или във връзка с тези условия, независимо дали по договор (включително при обезщетение), непозволено увреждане (включително небрежност) или по друг начин, ще бъде ограничена до £100.

13. Отказ от гаранции

Ние не правим декларации относно резултатите, които ще бъдат получени от използването на уебсайта, нашите системи, информацията или съдържанието. Използването на същото е на ваш собствен риск. Уеб сайтът, информацията, съдържанието се предоставят на принципа „както е“. Ние, нашите лицензодатели и нашите доставчици, в максималната степен, позволена от закона, се отказваме от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, законови или други, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, ненарушаване на правата на трети страни, и годност за определена цел. Никаква информация, получена от вас от нашия сайт, не създава никаква гаранция, която не е изрично посочена от нас в тези условия за използване.

14. Информация или жалба

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашия сайт или тези условия за ползване, моля, свържете се с нас, като използвате една от опциите, изброени по-горе в раздел 1.

15. Непоискани търговски съобщения

С приемането на тези Условия за ползване вие се съгласявате да получавате непоискани търговски съобщения от Costa. Costa има право да изпраща непоискани търговски съобщения до вас, за да предлага информация и реклами за свои или стоки и/или услуги на други търговци, както и да отправя запитвания по различни въпроси, да провежда проучвания и др.

16. Прекратяване

Можем да прекратим – след изтичане на предварително известие – вашия достъп до или използването на нашия сайт или част от него по всяко време поради основателна причина, по-специално ако нарушите тези условия. При такова прекратяване правото ви на достъп или използване на нашия сайт ще бъде прекратено незабавно. Прекратяването на вашия достъп до и използването на нашия сайт по основателна причина може да бъде извършено без предварително уведомление до вас, по-специално когато (i) съществено нарушите тези условия за използване, по-специално раздели 7, 8 и 9 или (ii) когато вашите използването на нашия сайт е в нарушение на приложимите закони. Достъпът до нашия сайт след такова прекратяване ще представлява акт на нарушение. Освен това, вие се съгласявате, че няма да носим отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за прекратяване или спиране на вашия достъп до нашия сайт. Прекратяването на вашия достъп до или използване на нашия сайт няма да засегне законовите права или задължения на никоя от страните.

17. Разделимост

Ако някоя разпоредба, изцяло или частично, се счита за незаконна, нищожна или неприложима по друг начин, тогава тази разпоредба или част от нея ще бъде отделена от тези условия и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби.

18. Отказ

Ако не успеем да настояваме да изпълните някое от задълженията си съгласно тези условия, или ако не наложим правата си срещу вас, или ако се забавим в това, това няма да означава, че сме се отказали от правата си срещу вас и няма означава, че не е необходимо да спазвате тези задължения. Ако се откажем от неизпълнение от ваша страна, ще го направим само в писмен вид и това няма да означава, че автоматично ще се откажем от всяко следващо неизпълнение от ваша страна.

19. Приложимо право

19.1 Тези условия се уреждат от законите на България. Това означава, че вашият достъп до и използването на сайта, както и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с него (включително извъндоговорни спорове или искове), ще се уреждат от българското законодателство.

19.2 Ако пребивавате в Обединеното кралство или Европейския съюз и ние насочваме този сайт към (и/или извършваме нашите търговски или професионални дейности във връзка със сайта) в страната, в която пребивавате, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби от закона на страната, в която пребивавате. Нищо в тези условия, включително раздел 17.1, не засяга правата ви като потребител да разчитате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

20. Онлайн разрешаване на спорове

Ако сте потребител, пребиваващ в Европейския съюз и желаете да имате повече информация относно онлайн разрешаването на спорове, моля, следвайте тази връзка към уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Тази връзка се предоставя, както се изисква от Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета, само за информационни цели. Ние нито сме задължени, нито участваме в онлайн разрешаването на спорове.

21. Общи

Ако която и да е разпоредба от тези условия за ползване бъде призната за невалидна от компетентен съд, недействителността на такава разпоредба няма да засегне валидността на останалите разпоредби от тези условия за ползване, които остават в пълна сила и действие. Никакъв отказ от което и да е от тези условия за ползване няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такова правило или условие или друго правило или условие. Можете да запазите тези Условия за ползване в писмена форма, като ги отпечатате за Вашата документация, и Вие се отказвате от всяко друго изискване тези условия за ползване да бъдат доказани чрез писмен документ.